06.10.2022г.

За район Ямбол:

 • ул.“Дружба“ № 26;
 • ул.“Панайот Хитов“
 • ж-к.“Зорница“ бл.27;

За район Тунджа:

 • с. Болярско;
 • с. Веселиново;
 • с. Калчево;
 • с. Златаре;

За район Елхово:

 • с.Пчела;
 • с.Малък Манастир;

За район Стралджа:

 • пресечката на ул.“Марица и ул.“Иван Кондов“;

За район Болярово:

 • с.Оман;