07.10.2022

За район Ямбол:

  • ул.“Черни връх“ № 20 ;
  • ул.“Панайот Хитов“

За район Тунджа:

  • с. Хаджи Димитрово;
  • с.Бояджик;
  • с.Маломир;

За район Стралджа:

  • ул.“Хемус“

За район Болярово:

  • с. Крайново/ ел.авария/