10.10.2022г.

За район Ямбол:

 • ул.“Сакар планина“ № 7;
 • Пресечката на ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Крайбрежна“ ;
 • ул.“Панайот Хитов“ ;
 • ул.“Мара Гидик“ № 30;

За район Тунджа :

 • с.Болярско;
 • с.Миладиновци;
 • с.Калчево;
 • с.Дряново;
 • ПС с.Стара река;

За район Елхово:

 • ДВ шарково;
 • с.Пчела;
 • с.Малък Манастир;
 • с.Изгрев;

За район Болярово:

 • с. Стефан Караджово;
 • с. Дъбово;