13.10.2022г.

За район Ямбол: ул.“Цар Самуил“ № 46;

За канализация – ул.“Ямболска стачка“ № 34;

За Район Тунджа:

  • с.Веселиново;
  • с.Победа;

За район Елхово:

  • с.Трънково;
  • с.Пчела;

За район Стралджа:

  • с.Маленово;
  • с.Чарда;