Помогнете да спрем задръстванията в канализацията

Имаме нужда от съдействието на всички наши потребители, за да може да поддържаме канализационната система  на град Ямбол в добро състояние.

Помогнете да спрем задръстванията в канализацията !

Не изхвърляйте МОКРИ КЪРПИЧКИ  в тоалетната !

Често, без да се замисляме, изхвърляме мокрите кърпички за еднократна употреба, и други неразградими отпадъци в тоалетната,  които попадайки в канализацията, я задръстват и затрудняват работата на пречиствателните съоръжения.
Това е свързано с големи разходи по отстраняването на аварии – разходи, които плащаме всички ние, но води и до неприятни течове на отпадъчни води в нашите жилища.
Често, без да се замисляме, изхвърляме какви ли не отпадъци в тоалетната чиния или в сифона на мивката – обемни отпадъци, остатъци от храна, мокри кърпички. Такива твърди, неразтворими във вода отпадъци засядат в чупките на канализацията и образуват наслагвания, които в един момент напълно препречват пътя на отпадъчната  вода. И тя избива където и когато най–малко очакваме.

Често, без да се замисляме, изхвърляме какви ли не отпадъци в тоалетната чиния или в сифона на мивката – обемни отпадъци, остатъци от храна, мокри кърпички. Такива твърди, неразтворими във вода отпадъци засядат в чупките на канализацията и образуват наслагвания, които в един момент напълно препречват пътя на отпадъчната  вода. И тя избива където и когато най–малко очакваме.
Задръстването на канализационната инфраструктура е коварен проблем, поради трудността  за локализиране му и невъзможността да се установи и предотврати навреме, преди да е предизвикал тежки поражения по тръбопроводите и  скъпоструващите пречистващи съоръжения. Последиците са свързани не само със сложни, скъпоструващи операции по отстраняването на авариите, но най- вече е причина за много неприятни наводнявания на жилищните сгради с отпадъчни води, спукване на канализационни съоръжения, което създава рискове  от зарази и болести  и застрашава здравето на живущите.

Всички изброени тук по-долу отпадъци от нашето ежедневие са най-често причина за тежки аварии по мрежата за отвеждане на отпадъчната вода. Изхвърляйте ги в кофата за боклук и си спестете излишните главоболия и нежелани неочаквани разходи:

Хранителни остатъци (утайка от кафе, неупотребена храна и др.);

▪ Коса и козина / пера от домашни любимци;

Животински мазнини;

▪ Котешки тоалетни;

Фасове и боклуци в пепелника;

▪ Ножчета за бръснене, спринцовки;

▪ Памучни козметични материали (тампони за почистване на грим, клечки за уши);

▪ Почистващи средства (мокри кърпи за прах и всякакви други средства за почистване на мебели, под, прозорци);

▪ Превързочни и хигиенни материали (тампони, превръзки, мокри тоалетни и бебешки кърпички за еднократна употреба).

Решение: Поставете кошчета в санитарните възли, използвайте задържащи решетки на сифоните. Горещите мазнини и хранителни остатъци отделяйте в отделен съд и ги изхвърлете в кофата за боклук след като това е възможно.

БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО !!!