14.10.2022г.

За район Ямбол:

 • ул.“Радецки“ №64;
 • Чаргански път- в двора на гаражите на ТУ;

За район Тунджа:

 • с.Видинци;
 • с.Скалица;
 • с.Окоп;

За район Елхово:

 • ул.“Чаталджа“ №4;
 • с.Пчела;
 • с.Трънково;
 • ДВ Шарково;

За район Стралджа:

 • с.Иречеково;
 • с.Воденичане;
 • с.Недялско;
 • с.Първенец;

За район Болярово:

 • с.Златиница;