17.10.2022г

За район Ямбол:

ж-к.“Васил Левски“ № 3-А;

За район Тунджа:

  • с.Ботево;
  • с.Веселиново;
  • с.Тенево;
  • с.Кукорево;
  • с.Чарган;

За Район Елхово:

  • ДВ Шарково;
  • с.Добрич;

За район Стралджа:

-с.Воденичане;

с.Палаузово;

с.Люлин;

За район Болярово:

  • с.Дъбово;