18.10.2022

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ

ул.“Река Черна“

ул.“ Димитър Благоев“ 10,

ул.“Средна гора“

ул.“Арда“

ул.“Полковник Бакланов“ частично

к-с „Хале“ бл.1, бл..3, бл.8, бл. 12

Община Тунджа

с.Роза

с.Ген. Тошево

с.Чарган

с.Веселиново

с.Калчево