19.10.2022г

За район Ямбол:

  • ул.“Джон Атанасов“ № 6 ;
  • ж-к.“ Възраждане“ № 29;

За район Тунджа:

  • с.Хаджи Димитрово;
  • с.Бояджик;
  • с.Дряново;

За район Елхово:

  • с.Лесово;
  • с.Маломирово;

За район Стралджа:

  • ул.“ Мараш“ ;
  • с.Каменец;

За район Болярово:

  • с.Голямо Крушево;