20.10.2022

За район Ямбол:

 • ул.“Джон Атанасов“ № 6-А;
 • Без водоподаване ще остане кв“Аврен“ ;

За канализация:

 • ул.“Кичево“ №56;

За район Тунджа:

 • с.Генерал Тошево;
 • с.Бояджик;
 • с.Маломир;
 • с.Видинци;

За район Елхово:

 • с.Мелница;
 • с.Лесово;
 • с.Маломирово;

За район Стралджа:

 • с.Правдино;