21.10.2022

За район Тунджа:

  • ул.“Батак“ /паркинг/;
  • Без водоподаване, ще остане целия кв.“Аврен“ / по проект на общ.Ямбол/

За район Тунджа:

  • с.Ханово;
  • с.Симеоново;
  • с.Генерал Тошево;
  • с.Хаджи Димитрово;
  • с.Тенево;

За район Елхово:

  • с.Раздел;

За община Стралджа:

  • с.Маленово;