24.10.2022

За район Ямбол:

 • ул.“КОС“ № 15;

За район Тунджа:

 • с.Генерал Инзово;
 • Овчи Кладенец;
 • с.Каравелово;
 • с.Чарган;
 • с.Окоп;
 • с.Бояджик;

За район Елхово:

 • с.Мелница;
 • с.Раздел;

За район Стралджа:

 • ул.“Хемус“

Зарайон Болярово:

 • с.Ружица;
 • с.Стефан Караджово;