25.10.2022

 • ул.“ Будак Стоян войвода“ № 4 ;
 • ж-к.“Златен рог“ № 11;
 • ул.“КОС“ 15;

За район Тунджа:

 • с.Победа;
 • с. Калчево;
 • с.Завой;
 • с.Меден Кладенец;

За район Елхово:

 • с.Раздел;
 • с.Чернозем;

За район Болярово:

 • с.Стефан Караджово;
 • с.Дъбово;