26.10.2022г.

За район Ямбол:

  • „КОС“ № 15;
  • ул.“Малко Търново“ № 24;
  • ул.“Яне Сандански“ № 35;

За район Тунджа:

  • с.Маломир;
  • с.Хаджи Димитрово;

За район Елхово:

  • с.Раздел;
  • с.Мелница;

За район Стралджа:

  • ул.“Пейо Яворов“ ;
  • с.Богорово;