01.11.2022 г.

гр.ЯМБОЛ

у-ще „Христо Смирненски“/ без водоподаване остава ул.“Търговска“ и ул.“Софлу“

м-т „КОС“ № 20

Общ.Тунджа

с.Драма ,с.Маломир, с.Каравелово, с.Хаджи Димитрово

Р-н Елхово

с.Лесово, с.Мелница ,с.Голям Дервент

Р-н Стралджа

гр.Стралджа ул.“Васил Левски“