02.11.2022 г.

гр.Ямбол

ул.“Енос“ , ул.“Тракия“ №50

С нарушено водоподаване ще бъдат потребителите кв.“Аврен“ ж.к.“Зорница“бл.3 бл.5 бл.6

Общ.Тунджа

с.Овчи кладенец, с.Бояджик ,с.Златари ,с.Тенево

р-н Болярово

с.Попово, с.Голямо крушево

р-н Елхово

гр.Елхово ул“Тунджа“ №26

с.Гранитово с.Пчела