03.11.2022 г.

гр.Ямбол

кв. “Бенковски“, бл.1

ул. „Хан Кубрат“ №1

ул. „Мальовица“ №13

Общ.Тунджа

с.Овчи кладенец, с. Видинци, с. Асеново, ПС с.Окоп, с . Тенево

р-н Болярово

с.Голямо Крушево, с. Стефан Караджово

р-н Елхово

гр.Елхово ул. “Тунджа“ , ул. „Асен Златаров“, Довеждащ водопровод

с. Малък манастр

гр. Стралджа

ул. „Васил Левски“