04.11.2022 г.

гр. Ямбол

ул. “Мальовица“ №13, ул. “Странджа“ №120

Общ. Тунджа

с. Овчи кладенец, с. Видинци, с. Могила

р-н Болярово

с. Воден, с. Мамарчево

р-н Елхово

гр. Елхово – „Хранителен водопровод“

с. Малък манастир, с. Пчела

р-н Стралджа

гр. Стралджа

с. Тамарино