08.11.2022г.

За район Ямбол:

 • ж-к“Хале“ бл.52;
 • ул.“Александър Стамболийски“ № 4;
 • ул.“Филип Тотю“ № 38;

За район Тунджа:

 • с.Златари;
 • с.Скалица;
 • с.Ханово;
 • с.Роза;
 • За район Елхово:
 • ул.“ Тракия“ ;
 • с. Трънково;
 • с.Малък Манастир;

За район СТралджа:

 • с.Зимница;