09.11.2022г.

За Район Ямбол:

  • ул.“Янко Сакъзов“ № 33;
  • ул.“Бяло море“ № 13;
  • ул.“Търговска“ № 134;

За район Тунджа :

  • с.Миладиновци;
  • с.Бояджик;
  • с.Тенево;
  • с.Тамарино;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Лесово;

За район Стралджа:

  • ул.“Съединение“;