10.11.2022

За район Ямбол:

  • ул.“Милин камък“ № 27;
  • ул.“Крушево“

За район Тунджа:

  • с.Бояджик;
  • с.Хаджи Димитрово;
  • с.Кукорево;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Малък Манастир;