11.11.2022

За район Ямбол:

  • Пресечката на ул.“Галац“ и ул.“Индже войвода“ ;

За район Тунджа:

  • с.Бояджик;
  • с.Видинци;
  • с.Победа;
  • Тласкател група“Бакаджик“ / Калчево, с.Козарево, с.Победа, с.Челник, с.Сламино, с.Каравелово/

За район Елхово:

  • ул.“Асен Златаров“ №14;
  • с.Пчела;

За район Стралджа:

  • ул.“Иван Кондов“