14.11.2022г.

  • ул.“Панайот Хитов“ №23;
  • Пресечката на ул“ Такия“ и ул.“Мидия“ ;
  • ул.“Енос“ №4;

За район Тунджа:

  • с.Ботево;
  • с.Маломир;
  • с.Робово;

За община Елхово:

  • с.Мелница;
  • с.Изгрев;
  • с.Трънково;

За район Стралджа:

  • ул.“Хемус“