17.11.2022г.

За район Ямбол:

 • ул.“Александър Зограф“ № 38;
 • ул.“Панайот Хитов“ ;

За район Тунджа:

 • с.Златари;
 • с.Гълъбинци;
 • с.Ханово;
 • с.Миладиновци;

За район Елхово:

 • ул.“Тунджа“
 • с.Трънково;
 • с.Чернозем;

За район Стралджа:

 • с.Лозенец;

За район Болярово:

 • с.Дъбово;
 • с.Стефан Караджово;