18.11.2022г

За район Ямбол:

 • ул.“Чая“ № 51;
 • ул.“Панайот Хитов“ ;

За районТунджа:

 • с.Овчи Кладенец;
 • с.Ханово;
 • с.Симеоново;

За район Ехово:

 • с.Трънково;
 • с.Чернозем;
 • с.Раздел;

За район Стралджа:

 • с.Лозенец;

За район Болярово:

 • с. Дъбово;
 • с.Ружица;