22.11.22г.

За район Ямбол:

  • ул.“Дъбилино“;

За район Тунджа:

  • с.Генерал Инзово;
  • с.Златаре;
  • с.Миладиновци;
  • с.Кукорево;
  • с.Ханово;
  • с.Победа;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Раздел;