23.11.2022г.

За район Ямбол:

  • ул.“Крушево“№ 6 ;

Канализация:

  • пресечката на ул.“Г.С.Раковски“ и ул.“Преслав“

За район Тунджа:

  • с.Меден Кладенец;
  • с.Генерал Инзово;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“
  • с.Изгрев;
  • с.Мелница;
  • с.Раздел;

За район Болярово:

  • ПС с.Горска Поляна;