24.11.2022

За район Ямбол:

  • ул“Крушево“ № 6;

За община Тунджа:

  • с.Меден Кладенец;
  • с.Генерал Инзово;
  • с.Окоп;

За район Елхово:

  • ул.“ Търговска“ – бенз.“Омакс“ ;
  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Мелница;
  • с.Раздел;