25.11.2022г

За район Ямбол:

  • ул.“Христо Ботев“ №1-Е
  • ул.“Г.Бенковски“ №20-Ж;
  • ул.“Странджа“ ;

За район Тунджа:

  • с.Генерал Инзово;
  • с.Скалица;
  • с.Миладиновци;
  • с.Окоп;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“
  • с.Бояново;
  • с.Мелница;