28.11.20222г.

За район Ямбол:

  • ж-к.“ Г.Бенковски“ 20-Ж;

За район Тунджа:

  • с.Меден Кладенец;
  • с.Кабиле, ул.“Севтополис“
  • с.Маломир;
  • с.Каменец;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;

За район Болярово:

  • с.Златиница;

За район СТралджа:

  • с.Зимница;