29.11.2022г

За район Ямбол:

  • ул.“Будак Стоян Войвода“ № 36 ;
  • ул.“Търговска“ – срещу „Фулда“

За район Тунджа:

  • с.Меден Кладенец;
  • с.Кукорево;
  • с.Савино;
  • с.Челник;