01.12.2022г

За Район Ямбол:

  • ул.“Мара Гидик“№ 30;

За район Тунджа:

  • с.Межда;
  • с.Войника;

За район Елхово:

  • с.Раздел;
  • с.Стройново;
  • с.Вълча Поляна;

За район Болярово:

  • с.Голямо Крушево;