02.12.2022г.

За район Тунджа:

  • с.Савино;
  • с.Завой;

За район Елхово:

  • ул.“Сакар“ №8;
  • с.Савино;
  • с.Завой;

За район Стралджа:

  • с.Войника;
  • с.Завой;

За район Болярово:

  • с.Голямо Крушево;