06.12.2022г.

За район Ямбол:

 • ул.“мара Гидик“ №30;
 • Временно ще бъде прекъснато водоподаването / проект на общ.Ямбол/ към кв.“Аврен“ и ж-к.“Зорница“ бл.5 и бл.6;

За канализация :

 • ул.“Николай Петрини“ №34;

За район Тунджа :

 • с.Голям Манастир;
 • с.Ботево;
 • с.Овчи Кладенец;
 • с.Маломир;
 • с.Стара река;

За район Елхово:

 • ул.“Тунджа“
 • с.Кирилово;

За район Болярово:

 • с. Горска поляна;
 • с. Стефан Карджово;