09.12.2022г.

За район Ямбол:

  • ул.“Мидия“ №28
  • ул.“Латинка“ № 1

За район Тунджа:

  • с. Маломир;
  • с. Челник ;
  • с. Бояджик;

За район Елхово:

  • гр. Елхово, ул.“Тунджа“;
  • с. Пчела
  • с. Гранитово