14.12.2022 г.

гр.Ямбол

кв.“Аврен“ ж.к.“Зорница“ бл.3 бл.5 бл.6 – изграждане на водопроводни връзки

ул.“Пирин“ – „ХЕС“

Общ. Тунджа

с.Болярско с.Кабиле- ул.“Л.Каравелов“ № 13

с.Овчи кладенец

р-н Болярово

с.Горска поляна

р-н Елхово гр.Елхово ул.“Тунджа“

с.Чернозем