15.12.2022 г.

гр.Ямбол

ул.“Страхил войвода“ №44

пл.“Захари Стоянов“ ул.“ Вит“ ул.“Странджа“ част от ул.“Радецки“

Общ.Тунджа

с.Овчи кладенец, с.Каравелово, с.Коневец

р-н Болярово

с.Горска поляна

р-н Елхово

гр.Елхово ул.“Тунджа“

с.Малък манастир, с.Малко Кирилово, с.Раздел