22.12.2022г.

За район Ямбол :

 • ул. „Ямболен“ № 12 ;
 • ул.“Българка“ № 18;

За канализация:

 • ул.“Стефан Караджа“ № 48;

За район Тунджа:

 • с.Бояджик;
 • с.Роза;
 • с.Ханово;
 • с.Окорп;
 • с.Калчево;

За район Елхово:

 • с.Мелница;
 • с.Кирилово;
 • ул.“Тунджа“ ;