23.12.2022г.

За район Тунджа:

  • с. Драма;
  • с. Бояджик;
  • с. Окоп;
  • с.Маломир;
  • с. Кукорево;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“