29.12.2022г.

За район Ямбол

  • Канализация- ж-к.“Георги Бенковски“ 18-А;
  • За район Тунджа:
  • – с.Роза;

За район Елхово:

  • с.Борисово;
  • с.Жребино;