30.12.2022г.

За район Ямбол:

  • ж-к „Хале“ бл.11, вх.Д;
  • ул.“Мидия“

За район Тунджа:

  • с.Крумово;
  • с.Овчи Кладенец;
  • с.Маломир;
  • с.Могила;
  • с.Калчево;

За район Елхово:

  • с.Воден;
  • с.Малък Манастир;
  • с.Пчела;