Аварии и ремонти на 04.01.2023г.

За район Ямбол:

  • Канализация- ул.“Марко Бехар“

За район Тунджа:

  • с.Роза;
  • с.Могила;
  • с.Челник;
  • За Район Елхово:
  • ул.“Тунджа“ ;

Зарайон Болярово:

  • с.Голямо Крушево;
  • с.Малко Шарково;