05.01.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ж-к.“Зорница“ № 5-А;

зА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Ботево;
  • с. Стара река;
  • с. Войника;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с. Раздел;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Недялско;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Малко Шарково;
  • с.Мамарчево;