11.01.23г.

За район Ямбол:

  • ул.“Ямболен“/ Малка търговия/;

За район Тунджа:

  • с.Голям Манастир;
  • Видинци;
  • с.Челник;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с. Изгрев;
  • с. Раздел;

За район Болярово:

  • с.Малко Шарково;