12.01.2023г

За Район Тунджа:

  • с.Видинци;
  • с. Генерал Инзово;

За район Елхово:

  • ул.“Тунджа“ ;
  • с.Гранитово;
  • с.Раздел;

За район Болярово:

  • с.Мамарчево;