13.01.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Свети Георги“ №5;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Трънково;
  • с.Бояново;
  • с.Гранитово;
  • с.Раздел;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • с.Мамарчево;