16.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Ямболен“ – Малка Търговия ;
  • ул.“ Любен Каравелов“ № 11;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с.Тенево;
  • с.Симеоново;

ЗА ОБЩИНА ЕЛХОВО:

  • ул.“ Тунджа“ ;
  • с.Голям Дервент;
  • с.Бояново;