18.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Ямболен“/ Малка Търговия/
  • ул.“Търговска“ -СБА;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • с. Окоп;
  • с.Роза;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • ул.“Тунджа“
  • с.Голям Манастир;
  • с.Раздел;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с.Люлин;
  • с.Недялско;