19.01.2023г.

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • УЛ.“ЯМБОЛЕН“ – МАЛКА ТЪРГОВИЯ

ЗА РАЙОН ТУНДЖА:

  • С.БОТЕВО;
  • С.БОЯДЖИК;
  • С.ОКОП;
  • С.ЧАРГАН;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • С.РАЗДЕЛ;
  • УЛ.“ТУНДЖА“

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • С. БОГОРОВО;

ЗА РАЙОН БОЛЯРОВО:

  • С.СТЕФАН КАРАДЖОВО;