20.01.2023г

ЗА РАЙОН ЯМБОЛ:

  • ул.“Ален Мак“ № 35;
  • ул.“Ямболен“ -Малка Търговия;

ЗА РАЙОН ТУНДЖА :

  • с.Маломир ;
  • с.Сламино ;

ЗА РАЙОН СТРАЛДЖА:

  • с. Воденичане;

ЗА РАЙОН ЕЛХОВО:

  • с.Изгрев;
  • с.Раздел ;

ЗА РАЙО БОЛРОВО:

  • с. Стефан Караджово;